2. týden v Německu


Náš den v PFL začíná předávkou v 6:30. Na předávce se dozvíme, kde a s kým budeme pracovat. Jelikož jsou oddělení v zařízení rozdělena na šest barev, tak každá z nás se pohybuje po třech barvách (odděleních). Po předávce přicházejí na řadu hygieny částečně soběstačných a poté nesoběstačných “Bewohnerů”. Po hygienách máme za úkol všechny dovést ke snídani a případně jim pomoct s příjmem stravy. Zajímavostí je, že někteří “Bewohneři” mají každý den snídani stejnou, či v jiných případech dvě varianty. Po snídani jsou připravené různé aktivity, které organizují asistenti volnočasových aktivit. Klienti se mohou těšit na zpěv, hromadné čtení či sledování televize. Dokonce v pondělí mají možnost si zacvičit v malé tělocvičně. V mezičase před obědem kontrolujeme polední léky a glykemie a těsně před každým jídlem se podávají inzulíny. Co se týče obědů, tak každé pondělí a pátek mají klienti rybu a každé úterý dostávají různá sladká jídla. Po obědě se všichni uchýlí do svého pokoje k odpolednímu šlofíku. Kolem 13:00 je druhá předávka služeb. Poté už jen kontrolujeme večerní léky. Tímto náš den v PFL končí.

Další týden za námi v zařízení AWO. Tento týden probíhal podobně jako ten minulý. Díky vřelému přístupu personálu více a více pronikáme do chodu zařízení. Jsme už více soběstačné, co se týče komunikace s obyvateli i péčí o ně. Obyvatelé nás moc rádi vidí každý den a je radost jim pomáhat. Za uplynulý týden jsme vykonávaly ranní hygieny, pod dohledem sester prováděly převazy, aplikovaly inzulín a měřily krevní cukr.

Volný čas v tomto týdnu jsme trávily výletem do Brém, o kterém jsme se zmínily v předešlém článku. Opět jsme byly u moře a vychutnaliy si příliv u zapadajícího slunce. Ve středu jsme po praxi navštívili zámek z 18.století v Jeveru. V pátek po praxi jsme společně s druhou skupinou zvládly  30 km na kole do Harlesiel a absolvovaly jsme tzv. Wattwanderung- turistika po dně moře. V sobotu jsme lodí vypluly  na ostrov Langeook, který byl opravdu nádherný. V neděli jsme měly tu čest navštívit město Wilhelmshaven, kde se konaly oslavy Dolního Saska. Navštívily jsme námořnické muzeum a podmořské akvárium.

Všichni jsme zdraví a těšíme se na závěrečný týden v Německu.

Vaše skupina z Esens

MOIN!

Druhý týden v Rotenburgu začal volněji, jelikož místní slavili státní svátek, proto jsme se vydaly do města Brémy, kde jsme se setkaly s druhou skupinou. Prošly jsme si historickou část města, ve kterém nás nejvíce zaujali brémští muzikanti.

Úterý však už byl pracovní den. Protože už jsme tady nějakou dobu, naše komunikace se začala zlepšovat, zapadly jsme do kolektivu a naše práce najednou spočívala ve více úkonech, např. odebírání krve na cukr, aplikace inzulínu a asistence u převazů a chystání léků.

Středeční dopoledne jsme strávily v místní škole (BBS Schule), kde jsme měly dvě hodiny ošetřovatelství a němčiny. V ošetřovatelství jsme se soustředily na volnočasové aktivity pro klienty, které jsme vypracovaly ve skupinách společně s německými žáky. Hodiny němčiny jsme však absolvovaly samy. Především jsme probíraly slovní zásobu, kterou bychom užily v zařízeních.

Ve čtvrtek byl pracovní den. Odpoledne jsme se za odměnu jely projet k místnímu jezeru Großer Bullensee.

Páteční den jsme měly opět pracovní. Naše úkoly byly stejné jako v předchozích dnech. Odpoledne jsme jely za druhou skupinou do malinkého města Esens. Kde jsme si užily parádní víkend. Navštívily jsme Carolinensiel, ostrov Langeoog a město Wilhelmshaven.

Zdraví skupina z Rotenburgu.


Fotografie

Další fotografie