Naši žáci o spolupráci s novými přáteli z Rotenburgu


Dne 7.1-24.1 2020 Jsme měli možnost přivítat žáky z Německa, kteří se měli účastnit praxe v České Republice.

Když žáci přijeli, měli jsme s nimi společně jazykovou animaci, abychom se seznámili a trochu rozmluvili. Jazykové animace se s námi zúčastnily i některé žákyně 3. B a 3. A, se kterými pojedeme v červnu do Německa.

Od pondělí co čtvrtku jsme chodili na praxi do Praktické a mateřské školy. Do praktické školy chodila Anežka Vašicová, Jennifer a Melina, kteří pomáhali dětem i učitelům ve výuce. Všichni je moc chválili, se všemi si rozuměli i přes jazykovou bariéru. Do mateřské školy chodila Michaela Mužná, Imke a Anna, našim úkolem bylo také pomáhat učitelům i dětem v každodenních aktivitách například: procházky venku, cvičení, zpívání aj. Nela Gaudynová chodila s Maltem do školy. Zde asistovali dětem při učení.

Každý pátek s námi žáci navštěvovali naši školu, konkrétně výuku jazyka anglického. V hodině jsme si s nimi všichni mohli povídat a procvičit anglický jazyk.

A i přes volný čas měli co dělat. Střední zdravotnická škola a Praktická škola jim připravila krásný program v podobě exkurze do Marlenky nebo výlet na Ondřejník. Všichni jsme si to moc užili, získali novou zkušenost a poznali úžasné lidi, na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

Naše loučení proběhlo během večeře a ještě poslední den jsme za nimi přišly na vlakové nádraží předtím, než němečtí kamarádi odcestovali.

Míša, Anežka, Nela 3.C


Fotografie

Další fotografie