Koronavirus - aktuální informace


Informace pro zákonné zástupce a žáky

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto.

Vyzývám zákonné zástupce žáků, kteří ve druhé polovině února navštívili výše uvedené oblasti, aby zatelefonovali třídnímu učiteli (tel. 558 630 019) a žáka neposílali do 14 dnů od návratu do ČR do školy. Dále vyzývám zletilé žáky, kteří navštívili výše uvedené oblasti, aby zatelefonovali třídnímu učiteli (tel. 558 630 019) a nechodili do školy 14 dnů po návratu do ČR. Absence z tohoto důvodu budou uznány a omluveny jako "nezapočtená absence"TITO ŽÁCI SE NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ÚČASTNIT PRAXE!

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

  • 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
  • 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
  • 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 Okres Bruntál 554 774 128

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386

 Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:

Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání. (O podobě praktického vyučování zatím jednáme, bližší informace Vám sdělí vyučující praktického vyučování podle aktuální situace.)

Doporučení pro školská zařízení:

Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP):

Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-...

KHS MSK:

http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě:

https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-ko...

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k neustále měnící se situaci se toto doporučení může měnit. Nezapomeňte na hygienu rukou: http://szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou.

Mgr. Jiří Gajda v.r.
statutární zástupce ředitelky školy