Informace k uzavírání známek za 2. pololetí školního roku 2019/2020.


Vážení maturanti,

vzhledem k mimořádné situaci vydávám organizační pokyn k hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020. Týká se pouze 2. pololetí šk. roku ve 4. ročníku, nikoli maturitních zkoušek. Pokyn naleznete níže. Pokud by Vám nebylo cokoli jasné, můžete se na mě obrátit.

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Organizační pokyn k uzavírání 2. pololetí školního roku 2019/2020 u žáků navštěvujících 4. ročník

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, ze dne 27. dubna 2020, vydávám v zastoupení ředitelky školy tento organizační pokyn k uzavírání 2. pololetí školního roku 2019/2020 u žáků navštěvujících 4. ročník.

Při hodnocení žáka za 2. pololetí je zapotřebí zohlednit:

  1. podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy žák docházel do školy, tzn. do dne uzavření škol (do 10. března 2020 včetně);
  2. podpůrně lze vycházet z hodnocení žáka za první pololetí školního roku 2019/2020;
  3. podpůrně lze vycházet z podkladů hodnocení vzdělávání na dálku;
  4. podpůrně lze přihlédnout také k tomu, zda se žák účastnil dobrovolné pomoci, pokud se vztahuje k oboru;
  5. žák na konci 2. pololetí 4. ročníku nebude hodnocen známkou „5“ (nedostatečný) – pokud by žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen známkou „5“ (nedostatečný), bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“;
  6. žák na konci 2. pololetí 4. ročníku nemůže být „nehodnocen“; pokud by k tomu mělo dojít, bude na vysvědčení uvedeno slovo "prospěl(a)".

Výsledky Vám budou učitelé v průběhu následujících týdnů zapisovat do Bakaláře.

Kdy a jak dostane žák posledního ročníku své vysvědčení?

Na základě vývoje epidemiologické situace formálně vyhlásím poslední vyučovací den před zahájením společné části maturitní zkoušky. V ten den žáci dostanou i vysvědčení. K předání vysvědčení bude moci dojít až po znovuotevření škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá 10. května 2020 vyhlášky k maturitám, které budou obsahovat i „balíček podpory“ a hygienická pravidla, kterými se budeme řídit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá do 10. května 2020 podmínky pro konání konzultační výuky.

Frýdek-Místek 27. duben 2020

Mgr. Jiří Gajda v. r.
statutární zástupce ředitelky školy