Novinky k červnu 2020


AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE NALEZNETE V SEKCI MATURITA 2020


CO SE MĚNÍ U MATURITNÍ ZKOUŠKY?

1. Bude maturitní zkouška?

Ano. V rámci didaktické zkoušky se uskuteční didaktické testy, ústní zkoušky i praktická zkouška. Slohové (písemné práce) se nepíší.

2. Kdo koná maturitní zkoušku?

Všichni, kdo jsou přihlášení k MZ v termínu jaro 2020.

3. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky.

U společné části Cermat kritéria upraví tak, aby zohlednil absenci slohové (písemné) práce. Kritéria hodnocení profilové části se nemění

4. Mění se zkušební maturitní komise?

Nemění (vyhláška však změnu zkušební maturitní komise připouští).

5. Termín odevzdání seznamu literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury.

Pokud jste seznam ještě neodevzdali, můžete tak učinit do 18. května 2020 (adresa gajda@zdrskolafm.cz).

6. Kdy se maturitní zkouška bude konat?

Ředitel seznámí žáka s termínem konání maturitní zkoušky nejpozději 5 dní před konáním konkrétní zkoušky.

Společná část: 1. červen 2020 - matematika: 8:00, angličtina: 13:00; 2. červen: český jazyk a literatura: 8:00. O profilové a praktické zkoušce budou žáci včas informováni. Profilová i praktická část se uskuteční až po didaktických testech.

7. Kdy budou výsledky?

8. až 9. června 2020 pro společnou část, výsledky ústních a praktických zkoušek budou sděleny v den, kdy žák zkoušku koná.

8. Bude prostředí maturitní zkoušky upraveno?

Maturitní zkouška se bude konat za zvýšených hygienických opatření.

9. Kdy proběhne losování pracoviště maturitní zkoušky pro obor Zdravotnický asistent?

29. května 2020 (zároveň s předáním vysvědčení 4. ročníkům, informace budou sděleny.

Případné dotazy směřujte na e-mail gajda@zdrskolafm.cz nebo telefonicky na 731 175 660.