Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 16. 6. 2020 na internetových stránkách školy a na její úřední desce zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a odesláním stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Při odevzdávání zápisového lístku obdrží přijatý uchazeč rozhodnutí o přijetí v písemné podobě.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odstavce 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vyzvednout osobně na sekretariátě školy dne 17. 6. 2020 v době od 7:30 hod do 15:30 hod. a dne 18. 6. 2020 v době od 7:30 hod do 15:30 hod. Zbylá nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Seznam a pořadí nepřijatých uchazečů se na internetových stránkách školy a ani na úřední desce školy nezveřejňuje.

Řešení úloh JPZ naleznete zde:

Český jazyk

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2020/CJL_2020_9_A_KLIC.pdf

Matematika

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/2020/MA_2020_9A_KLIC.pdf

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

obor praktická sestra

evidenční číslorozhodnutívýsledek
270přijat507,9
185přijat470,95
237přijat460,55
110přijat460,4
111přijat459,05
115přijat442,5
195přijat431,7
215přijat429,15
128přijat428,7
222přijat426,25
99přijat420,35
155přijat420
184přijat417,45
232přijat415,45
123přijat415,1
188přijat411,65
181přijat410,85
98přijat410,2
156přijat402,2
293přijat400,9
277přijat392,45
161přijat392
152přijat391,95
113přijat385,85
266přijat385,4
208přijat379,85
248přijat379,7
275přijat379,65
173přijat378,3
141přijat373,45
200přijat372,1
262přijat370,85
192přijat370,75
137přijat368,45
261přijat365,75
197přijat360,95
255přijat359,65
157přijat357,5
171přijat357,4
182přijat356,25
206přijat355,25
136přijat354,6
112přijat353,4
268přijat350,4
212přijat349,55
242přijat349,05
278přijat348,9
286přijat346,8
139přijat345,45
183přijat344
247přijat342,4
151přijat341,05
260přijat339,7
223přijat336,5
216přijat335,75
186přijat335,15
250přijat334,5
176přijat333,05
109přijat331,9
210přijat331,35

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

obor sociální činnost

evidenční číslorozhodnutívýsledek
271přijat443,9
119přijat438,15
196přijat431,7
124přijat415,1
243přijat409,25
294přijat400,9
175přijat378,3
142přijat373,45
140přijat345,45
160přijat326,25
257přijat308,65
239přijat299,6
291přijat297
132přijat292
96přijat289,35
165přijat275,85
127přijat271,2
193přijat270,55
205přijat264,4
102přijat261,65
254přijat261,1
218přijat250,05
228přijat249,9
229přijat246,4
258přijat238,05
202přijat234,15
180přijat219,15
276přijat213,95
298přijat200,5
283přijat148,95

Ve Frýdku-Místku 16. 6. 2020

Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy,

v zastoupení Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelky školy v. r.