Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - 2. kolo


Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 29. 6. 2020 na internetových stránkách školy a na její úřední desce zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Při odevzdávání zápisového lístku obdrží přijatý uchazeč rozhodnutí o přijetí v písemné podobě.

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení

obor sociální činnost - 75 - 41 - M/01

RozhodnutíČíslo jednací
přijat766/2020
přijat768/2020
přijat765/2020
přijat767/2020
přijat786/2020
přijat784/2020
přijat783/2020

Ve Frýdku-Místku 29. 6. 2020

Mgr. Jiří Gajda v. r.
statutární zástupce ředitelky školy

v zastoupení Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelky školy