Zahájení školního roku


Školní rok bude zahájen dne 1. září 2020 v 8:00 v budově školy. 

Pokyn k hygieně vzhledem ke covid-19 naleznete zde. 

Upozorňujeme, že veškerým osobám (včetně žáků) s příznaky virového onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) je vstup do školy ZAKÁZÁN. Pokud máte příznaky virového onemocnění, kontaktujte svého třídního učitele.