Viz informace v textu zprávy


Ředitelka školy vyhlašuje na středu 2. září 2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pro žáky 2. A, B, C a 3. A, B.

Zdůvodnění: Ředitelské volno se vyhlašuje z organizačních důvodů: Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek., p. o., je spádovou školou pro konání maturitní zkoušky. Z prostorových důvodů tedy nelze výuku uvedených tříd dne 2. září 2020 uskutečnit.

Ostatní třídy:

1. A, B, C: Třídnické hodiny (od 10:30, 1. A – učebna č. 4, 1. B – učebna č. 3, 1. C – učebna č. 2).

3. C: Bezpečnost na praxi – Domov pro seniory – dle domluvy s Mgr. Jalůvkovou.

4. C: Bezpečnost na praxi – v tělocvičně školy, od 08:00, po skončení žáci neprodleně opustí školu.

4. A, B: Praktické vyučování

Frýdek-Místek 1. září 2020

Mgr. Jiří Gajda
statutární zástupce ředitelky školy