Od 10. září 2020 až do odvolání jsou všechny osoby (včetně žáků) povinny v budově školy nosit ochranu nosu a úst. Dodržujte stanovená hygienická pravidla. Do budovy školy nebudou vpuštěny žádné cizí osoby, jejichž návštěva nebyla předem projednána s vedením školy.


Od 10. září 2020 až do odvolání jsou všechny osoby (včetně žáků) povinny v budově školy nosit ochranu nosu a úst.

Důsledně prosím dodržujte i ostatní hygienická pravidla, se kterými jste byli seznámeni na začátku školního roku, zejména:

  • často a důkladně si myjte ruce mýdlem,
  • ruce si desinfikujte (ve všech prostorách jsou umístěny dávkovače s desinfekcí),
  • často větrejte, větrejte během vyučování i o přestávkách,
  • zbytečně se nestýkejte s žáky ostatních tříd,
  • dodržujte stanovený zasedací pořádek,
  • necítíte-li se dobře a máte-li příznaky respiračního onemocnění nebo příznaky, které by mohly znamenat nákazu virovým onemocněním (kašel, rýma, teplota, horečka, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, únava a vyčerpanost apod.), nechoďte do školy a kontaktujte svého praktického lékaře,
  • pokud se u vás vyskytnou příznaky během vyučování, neprodleně informujte kteréhokoli zaměstnance školy,
  • chovejte se zodpovědně i ve svém volném čase,
  • pokud se ve vašem bezprostředním okolí nebo přímo u vás vyskytne podezření na covid-19, poraďte se se svým praktickým lékařem dříve, než přijdete mezi ostatní.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, popř. máte-li dotazy ohledně hygienických opatření, obraťte se na svého třídního učitele nebo na vedení školy (tel. 731 175 660).

Dále upozorňujeme na Závazný pokyn k hygieně, který je součástí Školního řádu SŽŠ FM a jehož naleznete zde.

Do budovy školy nebudou vpuštěny žádné cizí osoby, jejichž návštěva nebyla předem projednána s vedením školy.