Informace k prodloužení podzimních prázdnin a distanční výuce


Informace ke změně organizace školního roku 2020/2021

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy rozhodl o změně organizace školního roku 2020/2021, a to následovně:

dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. Na tyto dva mimořádné prázdninové dny naváže státní svátek 28. října 2020 a pololetní prázdniny 29. a 30. října 2020. V těchto dnech (tedy v týdnu od 26. do 30. října 2020) nebude probíhat distanční výuka, prezenční výuka ani praktické vyučování.

Vláda České republiky dále rozhodla, že distanční vzdělávání žáků středních škol se prodlužuje do 25. října 2020. Prezenční výuka ve středních školách tedy začne nejdříve v pondělí 2. listopadu 2020. Vše ovšem záleží na aktuální situaci a vývoji epidemie onemocnění covid-19 v České republice.

S pozdravem

Mgr. Jiří Gajda

statutární zástupce ředitelky školy