Informace k elektronickým třídním schůzkám


Třídní schůzky

  1. Třídní schůzky se uskuteční dne 11. listopadu 2020. Rodiče mohou své dotazy a připomínky psát na e-maily jednotlivých vyučujících (prijmeni@zdrskolafm.cz, ve věci třídních schůzek od 11. do 17. listopadu 2020, v ostatních záležitostech kdykoli). V případě, že chce rodič hovořit s vedením školy, může také telefonovat: 731 175 660.
  2. Známky a absenci uvidí rodiče v systému Bakaláři, a to v oddílu klasifikace (nejpozději 11. listopadu 2020 v 8:00).