Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Dne 14. 12. 2016 jsme připravili vánoční program pro klienty Domova pro seniory ve Frýdku Místku.


Zorganizovali jsme aktivity zaměřující se na rozvoj jemné motoriky. Zdobili jsme stromeček papírovými ozdobami, luštili hádanky, vytvářeli přáníčka a hráli deskové hry. Za klienty, kteří se nemohli zúčastnit tohoto programu, jsme se vydali přímo na pokoj. Tam jsme jim zazpívali vánoční koledy, předali vánoční přáníčka, která jsme vyrobili ve škole, a naladili je vánoční atmosférou.

Všem se tato akce velice líbila, přišlo mnoho uživatelů, kteří se aktivně zapojili do činností a velice si to chválili. Jsme rádi, že jsme to pro ně mohli udělat a tím získat nové zážitky a zkušenosti.

Žáci 3. C.


Fotografie

Další fotografie