Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Dne 9. prosince se na frýdeckém zámku uskutečnilo setkání žáků a učitelů naší školy, aby si připomněli 65. výročí existence školy. Současně byl při této slavnostní příležitosti několika žákům předán mezinárodní doklad o proběhlé zahraniční odborné praxi.


Z výzvy Erasmus+ nám byl schválen projekt (Výzva 2015) „Praktikum našich oborů v Dolním Sasku“, a to na dva roky a pro oba naše obory - Sociální činnost a Zdravotnický asistent. 24 žáků obou oborů tak mohlo uskutečnit v červnu a září 2016 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím navázat na již pětiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu. Při slavnostním setkání byl těmto žákům na frýdeckém zámku slavnostně předán Europass mobility, což je mezinárodní doklad o absolvované zahraniční praxi.

V tento slavnostní den zároveň vyhlásila ředitelka školy jména dalších žáků, kteří byli vybráni na příští třítýdenní odbornou stáž v Německé spolkové republice, na kterou pojedou v březnu 2017 v rámci programu Erasmus+, projektu (Výzva 2016) pod názvem „Péče o seniory v Dolním Sasku“. Na konci setkání si ti, kteří teprve pojedou, a žáci, kteří již byli na odborné praxi v Dolním Sasku, vytvořili společnou fotografii.Vybraní žáci budou pokračovat v intenzivní přípravě v německém jazyce od ledna do odjezdu 1x týdně mimo vyučování.

Mgr. Jana Kocichová, koordinátor projektu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.


Fotografie

Další fotografie