Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Školní kolo konverzační soutěže se uskutečnilo dne 17. 2. 2017.


Své jazykové dovednosti předvedlo 12 žáků.

Soutěžící byli náležitě připraveni, dokázali v anglickém jazyce vyjádřit mnohé zajímavé postřehy a názory.

Určit vítěze nebylo jednoduché. Pomyslný vavřínový věnec nakonec pozvedli:

1. Kategorie 

Za 1. místo Lea Sližová (2. C) 

Za 2. místo Magda Ostruszková 

Za 3. místo Tomáš Skalník (2. B) 

2. Kategorie 

Za 1. místo Nikol Cieslarová (3. B)

Za 2. místo Adéla Benková (3. B)

Za 3. místo Natanael Gruszka (4. B)

První dva žáci z každé kategorie nás budou reprezentovat v regionálním kole v Karviné dne 22. 3. 2017. Přejeme jim hodně štěstí!

Ing. Jana Fellerová, Mgr. Šárka Bartáková