Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Źákyně 2. A se zúčastnily akce ukázky první pomoci pro žáky 8. třídy Základní školy v Lískovci.


16.3.2017 jsme se s vybranými žáky z 2.A (Mílková Lucie, Nuchalíková Sandra, Pořízková Adéla Izabella, Ptoszková Aneta, Šmídová Nikol a Větřilová Michaela) zúčastnili akce ukázky první pomoci pro žáky 8. třídy Základní školy v Lískovci. Během praktických ukázek byly zapojeny všechny děti, které si zkoušely pod vedením našich žáků kardiopulmonální resuscitaci, základní obvazovou techniku, seznámili se se základní první pomocí při zlomeninách a dalších jiných úrazech. Z reakcí dětí a jejich učitelů i z reakcí našich žáků si dovoluji tvrdit, že to byly velice příjemně strávené hodiny a já velice našim žákům děkuji. 


Lenka Wyková