Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Klaudie Turečková získala 3. místo v krajském kole psychologické olympiády.


Dne 23. března 2017 se uskutečnilo krajské kolo psychologické olympiády v Novém Jičíně, v němž všichni soutěžili s pracemi na téma „Když člověk potká člověka“. Za naši školu se tohoto kola zúčastnila Klaudie Turečková, studentka 3. ročníku oboru Sociální činnost.

Výherkyně našeho školního kola Kristýna Bujnochová se krajského kola nemohla zúčastnit, neboť je právě ve stejném termínu v Německé republice v rámci projektu Erasmus plus. Klaudie Turečková jako právoplatný náhradník naši školu reprezentovala velmi úspěšně. Svým pozitivním pohledem na celé téma si získala porotu a úspěšné 3. místo. Atmosféra olympiády byla velmi příjemná, v hodnotící komisi zasedaly 3 odbornice z praxe, které všem soutěžícím kladly různé doplňující otázky, aby jednotlivé práce opravdu spravedlivě posoudily.

1. místo v krajském kole získala v Novém Jičíně Tereza Černá, žákyně lycea ze Střední zdravotnické školy v Opavě. Přejeme jí mnoho úspěchů v reprezentaci našeho kraje v celostátním kole olympiády, které se koná v dubnu ve Vsetíně.

Mgr. Veronika Halenčáková


Fotografie

Další fotografie