Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA
Mgr. Bartáková Šárka 4. B
Mgr. Bařinová Pavla 2. A
Mgr. Diasová Renáta
Mgr. Duží Pavlína 1. C
Ing. Fellerová Jana
Mgr. Fojkesová Eva 3. B
Mgr. Foldýnová Zora
PaedDr. Frňková Irena 2. C
Mgr. Gajda Jiří
Mgr. Gibala Martin 3. C
Mgr. Gojová Soňa
Mgr. Halenčáková Veronika
Mgr. Jalůvková Martina 4. C
Mgr. Janíčková Hana
Mgr. Jemelková Eva
Mgr. Kaňoková Dagmar 4. A
Mgr. Karczová Iveta 1. A
Mgr. Kocichová Jana
Mgr. Kukuczková Eva
Mgr. Kulichová Radka 2. B
PhDr. Kuřecová Martina, MSc.
Mgr. Martynková Anna 1. B
Mgr. Mikušiaková Hana
Mgr. Mojžíšková Jana
Mgr. Morcinková Jarmila
Mgr. Mrkvičková Stanislava
Mgr. Pavlátová Ludmila
Mgr. Pindurová  Pavla
Mgr. Planková Marta
Mgr. Sikorová Monika
Mgr. Sušovská Marie
Ing. Štefek Jiří
Mgr.Vojtovičová Soňa
Mgr. Wyková Lenka 3. A