Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA
Mgr. Bartáková Šárka 3. B
Mgr. Bařinová Pavla 1. A
Mgr. Diasová Renáta
Mgr. Pavlína Duží
Ing. Fellerová Jana 4. C
Mgr. Fojkesová Eva 2. B
Mgr. Foldýnová Zora
PaedDr. Frňková Irena 1. C
Mgr. Gajda Jiří
Mgr. Gibala Martin 2. C
Mgr. Gojová Soňa
Mgr. Halenčáková Veronika
Mgr. Jalůvková Martina 3. C
Mgr. Janíčková Hana 4. B
Mgr. Janošec Lukáš
Mgr. Jemelková Eva
Mgr. Kaňoková Dagmar 3. A
Mgr. Karczová Iveta
Mgr. Kocichová Jana
Mgr. Kukuczková Eva
Mgr. Kulichová Radka 1. B
PhDr. Kuřecová Martina, MSc.
Mgr. Martynková Anna
Mgr. Mikušiaková Hana
Mgr. Mojžíšková Jana 4. A
Mgr. Morcinková Jarmila
Mgr. Mrkvičková Stanislava
Mgr. Pavlátová Ludmila
Mgr. Pindurová Pavla
Mgr. Sikorová Monika
Mgr. Sušovská Marie
Ing. Štefek Jiří
Mgr. Vojtovičová Soňa
Mgr. Wyková Lenka 2. A