Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Naše škola se snaží rozvíjet zájmy a dovednosti našich studentů formou různých projektů, které na naší škole i mimo ni probíhají. Studenti se v nich aktivně realizují a zábavnou formou procvičují své nabyté znalosti.

Škola je zapojena do projektů:
Projekty, které proběhly: