Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Akreditované programy MPSV

  • pro pracovníky v sociální oblasti a širokou veřejnost

Zdravotník zotavovacích akcí, rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT

  • pro učitele, studenty vysokých škol, širokou veřejnost

Školení zaměstnanců v první pomoci

  • pro školy, podniky, státní instituce

Související dokumenty