Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - AKTUALIZOVÁNO K 14. KVĚTNU 2020

1. Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete zde.  

2. Kritéria přijetí ke studiu se nemění a naleznete je zde . 

3. Soubor hygienických opatření, které je potřeba při jednotné přijímací zkoušce dodržovat, naleznete zde.

4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete zde.


Nejčastější dotazy:

1. Kdy proběhne jednotná přijímací zkouška?

Jednotná přijímací zkouška proběhne v pondělí 8. června 2020. Přijímací zkouška probíhá podle jednotného schématu, které vydalo ministerstvo školství. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 10 pracovních dní před konáním jednotné přijímací zkoušky.

2. Na které škole budu jednotnou přijímací zkoušku konat?

Jednotnou přijímací zkoušku bude uchazeč konat na té škole, kterou na přihlášce uvedl jako první v pořadí. Škola, která je na přihlášce uvedena jako druhá v pořadí, si výsledek "stáhne" z Cermatu. Obě dvě školy pracují se stejným výsledkem. Pokud se žák "dostane" na obě školy, rozhodne se, na kterou nastoupí, a své rozhodnutí vyjádří odevzdáním zápisového lístku.

Pokud uchazeč na prvním místě uvedl nematuritní obor, koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, která je uvedena na přihlášce na druhém místě. 

3. Mění se kritéria pro přijetí?

Kritéria pro přijetí uchazeče se nemění. Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky. Prodlužuje se ovšem čas, a to u didaktického testu z českého jazyka a literatury 70 minut. Didaktický test z matematiky trvá 85 minut.

4. Kdy se dozvím výsledky zkoušky?

Cermat sdělí výsledky zkoušky řediteli školy dne 15. června 2020. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den. Výsledky se zveřejňují na internetových stránkách školy (www.zdrskolafm.cz) a na úřední desce školy. Výsledky jsou "anonymizované", tzn., že jsou uvedeny pod tzv. registračním (evidenčním) číslem, které naleznete na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

5. Jak to bude se zápisovým lístkem?

Zápisovým lístkem uchazeč vyjadřuje svou vůli nastoupit ke studiu v dané škole. Uchazeč odevzdá zápisový lístek na té škole, kde chce studovat, do 5 dnů od okamžiku, kdy ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů. 

6. Jak se dozvím své registrační (evidenční) číslo, pokud jsem Vaši školu uvedl(a) na druhém místě a jednotnou přijímací zkoušku konám jinde?

Vaše registrační (evidenční) číslo se dozvíte z dopisu, který Vám bude doručen na adresu, již jste uvedl(a) na přihlášce.

7. Jak bude zajištěna ochrana zdraví uchazečů u jednotné přijímací zkoušky?

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy platí pro konání jednotné přijímací zkoušky zvýšená hygienická opatření. Jejich znění naleznete zde.

8. Může mě do školy někdo doprovodit?

Vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům. Doprovázející osoby nemohou do školy vstoupit.

Další informace jsou zveřejněny na stránkách www.msmt.cz (zde).

Informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách www.cermat.cz.

V případě nejasností nebo dotazů pište na e-mail gajda@zdrskolafm.cz, sekretariat@zdrskolafm.cz, popř. volejte na tel. č. 731 175 660.

PŮVODNÍ - DOKUMENTY (DNES JIŽ NEPLATNÉ)

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Informace k přijímacímu řízení. Kritéria přijetí ke studiu.

Pozor! Z důvodu mimořádné situace v České republice se mění některé aspekty přijímací zkoušky. Najdete je na tomto odkazu.

Podrobnější informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a znění legislativních změn naleznete zde.