Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Informace k přijímacímu řízení. Kritéria přijetí ke studiu.

Pozor! Z důvodu mimořádné situace v České republice se mění některé aspekty přijímací zkoušky. Najdete je na tomto odkazu.

Podrobnější informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a znění legislativních změn naleznete zde.