Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Maturitní zkouška v termínu jaro/podzim 2020

Nabídku předmětů pro maturitní zkoušku v termínu jaro / podzim 2020 naleznete na tomto odkazu.

Termíny praktických zkoušek a ústních zkoušek profilové a společné části maturitní zkoušky v termínu jaro 2020 naleznete na tomto odkazu.

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky naleznete zde.

Témata maturitní zkoušky (profilová část) pro termín jaro/podzim 2020 pro obor 53-41-M/01 zdravotnický asistent:

1. Ošetřovatelství (profilová část, ústní, povinná).

2. Ošetřování nemocných  (profilová část, praktická, povinná).

3. Somatologie (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku z psychologie a komunikace).

4. Psychologie a komunikace  (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku ze somatologie).

5. Český jazyk a literatura*  (seznam děl k maturitní zkoušce, společná část maturitní zkoušky, povinná, ústní).

6. Anglický jazyk  (společná část, povinná, ústní)

* Seznam děl k maturitní zkoušce z českého jazyka odevzdávejte ředitelce školy prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka a literatury, a to pro termín jaro 2020 do 31. března 2020 a pro termín podzim 2020 do 30. června 2020. Žáci opakující zkoušku nebo konající zkoušku v náhradním termínu odevzdávají seznam ředitelce školy prostřednictvím zástupce ředitelky školy. K odevzdání seznamu použijte prosím tento formulář.

Témata maturitní zkoušky (profilová část) pro termín jaro/podzim 2020 pro obor 75-41-M/01 sociální činnost:

1. Pečovatelství (profilová část, praktická, povinná).

2. Sociální péče  (profilová část, ústní, povinná).

3. Speciální pedagogika   (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku z psychologie a komunikace).

4. Psychologie a komunikace  (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku ze speciální pedagogiky).

5. Český jazyk a literatura*  (seznam děl k maturitní zkoušce, společná část maturitní zkoušky, povinná, ústní).

6. Anglický jazyk (společná část, povinná, ústní)

* Seznam děl k maturitní zkoušce z českého jazyka odevzdávejte ředitelce školy prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka a literatury, a to pro termín jaro 2020 do 31. března 2020 a pro termín podzim 2020 do 30. června 2020. Žáci opakující zkoušku nebo konající zkoušku v náhradním termínu odevzdávají seznam ředitelce školy prostřednictvím zástupce ředitelky školy. K odevzdání seznamu použijte prosím tento formulář .

Další informace:

  • Podrobné informace k maturitní zkoušce, termíny společné části maturitní zkoušky a legislativu spojenou s maturitní zkouškou i katalogy požadavků naleznete na těchto internetových stránkách.
  • Informace k legislativě a organizaci maturitních zkoušek podá zástupce ředitelky školy.
  • Informace k jednotlivým předmětům podá vyučující daného předmětu.
  • Informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a na vyhrazených nástěnkách ve 2. patře školy.
  • Upozornění: Žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v termínu jaro/podzim 2019, konají profilovou maturitní zkoušku podle témat, která byla platná pro dané období. Naleznete je zde (obor zdravotnický asistent) a zde (obor sociální činnost).

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách Cermatu.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zdravotnický asistent 

Kritéria hodnoceni praktické zkoušky - sociální činnost

Kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části - oba obory

Podmínky konání praktické zkoušky - zdravotnický asistent

Podmínky konání praktické zkoušky - sociální činnost

Další informace (např. ke struktuře profilové a společné části maturitní stránky) naleznete zde.