Adaptační programy pro žáky prvních ročníků už začaly

Dnes 7. 9. 2022 se konal první adaptační program  pro žáky 1. A. Žáci této třídy strávili se svým třídním učitelem a metodičkou prevence jedno dopoledne. Naši noví prvňáci zde absolvovali program zaměřený na seznamovací aktivity a aktivity na podporu vytváření pozitivních vztahů.

Všem díky. Byli jste skvělí.


Poslední změna: 07.09.2022 - 16:08 Zpět