Další exkurze našich třeťáků

Žákyně z 3. C se zúčastnily dne 17. 5. 2023 dvou krátkých exkurzí. První exkurze se uskutečnila v Integrovaném centru Žirafa Frýdek-Místek, které poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením. Druhá exkurze byla uskutečněna v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek, kde žákyně byly seznámeny s různými druhy kompenzačních pomůcek, prakticky jim byla ukázána obsluha a užívání těchto pomůcek. Obě exkurze byly pro žákyně velmi zajímavé, přínosné a obohatily je o nové poznatky a zkušenosti.

Poslední změna: 23.05.2023 - 20:30 Zpět