Ekologický praktický workshop 3. C

Ve středu 18. 10. 2022 proběhl se 3. C ekologický praktický workshop před budovou školy.

Děvčata krásně uklidila příchodovou cestou do školy i okolí kontejnerů za asistence p. školníka a koordinátorky EVVO Mgr. Marie Šimečkové.

Děkujeme za příkladnou prospěšnou aktivitu!


Poslední změna: 21.10.2022 - 07:10 Zpět