Exkurze do Denního stacionáře Paprsek v Třinci

20. 5. 2022 se uskutečnila odborná exkurze do Denního stacionáře Paprsek v Třinci. 6áci se tak mohli seznámení s Denním stacionářem PAPRSEK, zjistit, komu jsou služby určené, jaká nabídka služeb dětem a mládeži je poskytována a jaká je kapacita stacionáře. 

Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem a mládeži se zdravotním postižením odborný a individuální přístup, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a začlenit je do života vrstevníků a do kolektivu. Zároveň se snaží ulehčit rodině v náročné péči o dítě s postižením. 


Poslední změna: 21.05.2022 - 15:14 Zpět