Exkurze do tajů sterilního světa: žáci 1. ročníku nahlédli do centrální sterilizace

Ve středu 13. března 2024 se naší žáci 1. ročníku zúčastnili exkurze na centrální sterilizaci (CS) Nemocnice ve Frýdku-Místku. Během této exkurze měli jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí sterilního světa a seznámit se s důležitou rolí, kterou CS hraje v zajištění bezpečnosti pacientů.

Exkurzi vedla vedoucí sestra CS paní Jana Bačová, která žáky provedla všemi fázemi sterilizačního procesu, které tímto děkujeme. Žáci se dozvěděli o různých typech sterilizačních metod, používaných přístrojích a kontrolních mechanismech, které zajišťují maximální efektivitu a bezpečnost procesu.

Velmi zajímavým momentem byla prohlídka sterilizačních komor a mycích automatů. Žáci s úžasem sledovali, jak se chirurgické nástroje a další zdravotnický materiál čistí, dezinfikují a sterilizují, aby mohly být znovu bezpečně použity při operačních zákrocích a dalších medicínských procedurách.

Exkurze do CS byla pro žáky 1. ročníku cenným vzdělávacím zážitkem. Získali nejen teoretické znalosti o sterilizaci, ale také praktické zkušenosti a hlubší pochopení důležitosti hygieny a prevence infekcí v nemocničním prostředí.


Poslední změna: 13.03.2024 - 19:43 Zpět