Exkurze v denním stacionáři Paprsek v Třinci

Dne 4. 10. 2022 byli žáci 3. B na exkurzi v denním stacionáři Paprsek. Toto zařízení poskytuje dětem a mládeži se zdravotním postižením odborný a individuální přístup, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a začlenit je do života vrstevníků a do kolektivu. Velmi mile nás přivítali a věnovali se nám. Děkujeme.

Poslední změna: 05.10.2022 - 18:36 Zpět