Exkurze žáků 1. ročníku na sádrovně v Nemocnici FM

Ve středu 27. března 2024 se žáci 1. ročníku Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku zúčastnili exkurze do sádrovny Nemocnice Frýdek-Místek. Exkurze byla organizována v rámci výuky předmětu ošetřovatelství a jejím cílem bylo seznámit žáky s prostředím sádrovny a s principem sádrování zlomenin.

Po příchodu do nemocnice byli žáci přivítáni vrchní sestrou a sanitáři sádrovny, kteří jim provedli krátkou prezentaci o typech sádrových materiálů, které se v sádrovně používají. Následně se žáci pod vedením zkušených sádrových sanitářů zúčastnili praktických ukázek.

Během praktických ukázek měli žáci možnost pozorovat, jak se sádrová fixace aplikuje na různé typy zlomenin. Sádroví sanitáři žákům podrobně vysvětlili jednotlivé kroky sádrování a zodpověděli všechny jejich dotazy. Žáci si také sami vyzkoušeli sádru na vlastní kůži, tak poznali, jak náročná a zodpovědná práce to je.

Exkurze do sádrovny Nemocnice Frýdek-Místek byla pro žáky 1. ročníku SZŠ velice přínosná. Žáci se seznámili s prostředím sádrovny a s principem sádrování zlomenin. Získali tak cenné informace a praktické dovednosti, které jim pomohou v jejich budoucí profesi praktické sestry.

Děkujeme vedení Nemocnice Frýdek-Místek za umožnění exkurze a odborníkům z praxe za odborný výklad a praktické ukázky.


Poslední změna: 27.03.2024 - 13:08 Zpět