Exkurze žáků 1.B SZŠ Frýdek-Místek do Sanatoria a IZS v Jablunkově

Naši žáci 1. ročníku se v rámci výuky vydali na exkurzi do Sanatoria a IZS v Jablunkově. Během exkurze měli žáci jedinečnou možnost seznámit se s historií i fungováním obou institucí a na vlastní kůži si vyzkoušet některé praktické dovednosti.

Exkurzi jsme zahájili prohlídkou Sanatoria v Jablunkově, které letos slaví 100 let od svého založení. Pan ředitel sanatoria žáky seznámil s historií této významné instituce a paní náměstkyně je pak provedla malým muzeem s historickými předměty ze zdravotnictví. Následovala prohlídka prostor ošetřovací jednotky, včetně pokojů pro pacienty, a také prostory rehabilitace, kterou vedla vrchní sestra.

Poté jsme se vydali do IZS v Jablunkově, kde si žáci v praxi vyzkoušeli různé aktivity a zopakovali si poznatky z hodin první pomoci. Exkurze tak pro ně byla nejen poučná, ale i zábavná a interaktivní.

Děkujeme vedení Sanatoria i IZS v Jablunkově za umožnění návštěvy a za vstřícný přístup všech zúčastněných. Exkurze byla obohacujícím zážitkem a jistě na ni budeme velmi rádi vzpomínat. Je to cenná zkušenost, která žákům pomůže lépe se orientovat v oblasti zdravotnictví a dozvěděli se více o práci lékařů, sester a dalších pracovníků v této důležité profesi.

 


Poslední změna: 19.06.2024 - 08:18 Zpět