Exkurze ZŠ speciální, Praktická škola a Domov pro seniory

V úterý 28. 5. 2024 se třída 1.C zúčastnila dvou exkurzí. První exkurze se uskutečnila na Základní škole speciální, Praktické škole ve Frýdku-Místku. Ve škole nás přivítali vyučující, kteří zde na škole učí. V jedné ze tříd byli žáci z 1.C informováni o tom, jak ve škole výuka probíhá, jakým způsobem se tady děti učí, dále byli seznámeni s alternativními komunikačními pomůckami a měli možnost si školu prohlédnout.  

Další exkurze byla v Domově pro seniory ve Frýdku-Místku. Žáků se ujala sociální pracovnice magistra Veronika Kuchtová, která jim sdělila základní informace o domově a seznámila je se všemi službami, které toto zařízení poskytuje. Poté už následovala prohlídka domova.

Obě exkurze byly velmi zajímavé a přínosné. Ukázaly žákům možnosti uplatnění se na trhu práce v rámci jejich oboru.


Poslední změna: 03.06.2024 - 17:15 Zpět