Frýdecká „zdravka“ slaví 70 let!

Od září můžeme opět potkávat na chodbách Nemocnice Třinec žáky třetího a čtvrtého ročníku Střední zdravotnické školy Frýdek – Místek, p. o. Praktickou výuku zde má, pod dohledem čtyř učitelů, celkem 35 žáků, kteří se připravují na své budoucí povolání v oboru Praktická sestra.

Nemocnice Třinec je dlouholetým sociálním partnerem této školy a poskytuje zázemí jejím žákům jak pro praktickou výuku, tak pro jejich odbornou praxi. Tato škola v letošním roce slaví 70. výročí svého založení. V průběhu let prošla jejími učebnami celá řada absolventů, kteří uplatnili své nabyté vědomosti a dovednosti právě v této nemocnici. Zmiňme například současnou náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Mgr. Janu Maštalířovou, vrchní sestry Šárku Benčákovou (ortopedie), Alenu Průdkovou (ARO), Ivetu Szmekovou (OOP), Miriam Szopovou (dětské odd.), rovněž některé staniční sestry a další, mezi kterými jsou také čerství maturanti, kteří letos rozšířili řady našich zdravotníků.

Škole k jejímu významnému jubileu přejeme zájem o její obory Praktická sestra a Sociální činnost, pevné zakotvení školy v regionu a další úspěšnou spolupráci s Nemocnicí Třinec, ve které našlo uplatnění tolik jejích absolventů.

Irena Sikorová Nožková

tisková mluvčí


Poslední změna: 14.10.2021 - 14:51 Zpět