Informace ke zrušení povinného očkování u vybraných skupin fyzických osob proti covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 31. 1. 2022 byla ve Sbírce zákonů vydána novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zrušuje v plném rozsahu povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19.

Povinné očkování proti nemoci covid–19 se týkalo také vybraných skupin fyzických osob. Mezi povinnou skupinu fyzických osoby byly mimo jiné zařazeny osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě. Tyto osoby tak již nemají povinnost podrobit se povinně očkování jako podmínku pro konání praktické výuky u těchto poskytovatelů.

Obecně je tedy povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19 zrušena. Týká se to jak vybraných skupin fyzických osob, tak i obecně osob, kteří dosáhli 60 let věku.

MŠMT, 31. 1. 2022


Poslední změna: 03.02.2022 - 09:18 Zpět