Jazykově-vzdělávací exkurze do Skotska

…a je to tady! Jako každý rok nabízíme jazykově-vzdělávací exkurzi do některé z anglicky mluvících zemí. V příštím roce - v září bychom rádi vyjeli do Holandska a Skotska. Každý žák nalezne přihlašovací údaje na svém školním emailu podrobnější informace paní učitelky Alice Rucké. …. A na co se můžete těšit? Navštívíme působiště Jana Ámose Komenského v Naardenu. Po přenocování v kajutách na trajektu se vylodíme v přístavu Newcastle  a začneme své skotské putování u hradu Bamburgh castle, dále pak budeme pokračovat u technické zajímavosti Falkirk wheel dále po skotských krásách v podobě jezera Loch Ness a Loch Catherine ….a nezapomeneme také na hlavní město Skotska Edinburgh  7. den se rozloučíme s a odjedeme zpět do přístavu Newcastle a budeme směřovat domu.  Podrobný popis celkového programu naleznete ve školním emailu.


Poslední změna: 09.01.2024 - 16:27 Zpět