Krajská soutěž v první pomoci na naší škole: velký úspěch!

Oznamujeme, že jsme uspořádali 9. ročník krajské soutěže v první pomoci. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 týmů ze 7 zdravotnických škol Moravskoslezského kraje.

Soutěžní klání zahrnovala jak simulované situace z běžného života, tak i rozsáhlý scénář hromadného neštěstí. Týmy musely prokázat své znalosti a dovednosti v oblasti kardiopulmonální resuscitace, ošetření úrazů, obvazování ran a dalších důležitých aspektů první pomoci. Hlavním úkolem  byla simulace hromadného neštěstí se scénářem zřícení přístřešku na letním festivalu. Tato situace s výbornými figuranty prověřila koordinaci a spolupráci všech členů týmů.

Na stanovištích 3 a 4 odhalovali chyby nesprávného postupu při záchraně ženy v hypoglykémii a při uštknutí zmijí. Na dalším stanovišti musely prokázat znalosti a dovednosti při klinickém vyšetření postiženého s polytraumatem.

Všichni účastníci předvedli vynikající výkony a zaslouží si uznání za svůj přístup a snahu. Jako vítěz vzešel tým

2. B (Strnadlová Karolína, Fedičová Markéta, Fijalová Petra, Nogová Barbora) naší školy - gratulujeme.

Tento den zavládla přátelská atmosféra s navazováním kontaktů se žáky a kolegy z jiných škol. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli, ať už z řad pedagogů, žáků či záchranářů. Díky jejich obětavosti a profesionalitě se tato akce stala velkým úspěchem a cennou zkušeností pro všechny zúčastněné. Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímné poděkování sponzorům - Moravskoslezskému kraji a Střední zdravotnické škole ve Frýdku-Místku.

Tato prožitková akce snad inspirovala žáky k dalšímu prohlubování svých znalostí a dovedností v této oblasti. Zároveň doufáme, že se i v budoucnu podaří uspořádat další ročník soutěže.

Děkujeme!


Poslední změna: 19.06.2024 - 15:29 Zpět