Návrat do Rotenburku

Německé žákyně poslední týden v rámci praxe pracovaly mnohem samostatněji. Všechny praktikantky si připravily pro děti, podle předem projednaných požadavků k tematickým celkům Plánu výchovy a péče, výtvarně tvořivou aktivitu a zazpívaly si písničku v jazyce českém, anglickém i německém. Program pak s dětmi realizovaly každá ve své dětské skupině v součinnosti i s ostatními zaměstnanci. Děti si tak těmito aktivitami mohly rozvíjet jemnou motoriku a představivost. Krásné obrázky s motivy lidského těla a zvířátek si společně s dětmi následně vystavily. V rámci lednové akce pro děti, nazvané Bílý den, se německé žákyně Zohra, Emilia a Johanna aktivně podílely na zajímavých aktivitách a soutěžích v Jeslích. 

Poděkování patří zaměstnancům z dětských skupin za odborné vedení německých žáků a všem zaměstnancům za vytvoření příjemné atmosféry a jejich lidský a přátelský přístup.

Na závěr byla děvčata hodnocena paní ředitelkou z Jeslí paní Mgr. J. Kocichovou ve spolupráci s pečujícími osobami daných oddělení ústně i písemně dle požadavků německé odborné školy.

Paní ředitelka se spolu s kolegyněmi poslední pracovní dny rozloučily s německými děvčaty. Zaměstnanci předali děvčatům na památku malé vyrobené dárečky, na kterých se podílely i děti z Jeslí.

Při závěrečném společném posezení v ředitelně Jeslí proběhlo v příjemné atmosféře poslední hodnocení stáže se všemi zainteresovanými účastníky, včetně paní ředitelky Jeslí Mgr. J. Kocichové a pana ředitele SZŠ Mgr. J. Gajdy. Děkujeme panu řediteli za skvělou spolupráci v rámci obou organizací a praxí německých i českých žáků.

Na závěr můžeme konstatovat, že praxe žáků z Německa byla úspěšná.

Děvčata si odvezla nejen malé dárečky, ale především nové zkušenosti a poznatky ze školy i praxe.

Velké díky patří všem učitelkám, zaměstnancům školy  a školky, kteří společně zajistili pro děvčata nadstandartní podmínky pro pobyt.

Na úplný závěr pak děkujeme řediteli SZŠ Mgr. J. Gajdovi a paní ředitelce Jeslí Mgr. J. Kocichové, bez kterých by se stáž nezrealizovala.


Poslední změna: 14.02.2023 - 11:52 Zpět