Němečtí žáci opět na praxi ve Frýdku - Místku

Od 12. 3. 2023 jsme měli opět německé žáky ve Frýdku – Místku na třítýdenní praxi. Jednalo se letos o druhou skupinu stážistů, kteří přijeli tentokrát z města Wilhemshaven a pobyt ukončili k 1. 4. 2023.

Program byl podobný jako u žáků z Rotenburku, kteří u nás byli v lednu. Žáci byli jeden den ve škole, kde se účastnili výuky spolu s našimi žáky. Byli v předmětech odborných např. v pečovatelství, v hodině znakové řeči, ale samozřejmě také v německém jazyce a anglickém jazyce.

Ostatní dny měli praxi v Jeslích, Frýdek – Místek, p.o. Pracovali v tandemu s českými žáky, kteří zde měli roli tlumočníků. Skvělá spolupráce mezi zaměstnanci Jeslí, německými a českými žáky se odrážela na příjemné pracovní atmosféře ve všech třech odděleních a užitek z této atmosféry měly děti, na které se všichni soustředili.

Kromě práce němečtí žáci navštívili s paní Mgr. J. Kocichovou, ředitelkou Jeslí,p.o., další příspěvkové organizace v rámci exkurzí. Jednalo se o návštěvu Hospice, kde německé žáky a pedagogy přivítal pan ředitel Ing. Jursa a vedoucí zdravotního úseku Monika Bogdanik je pak provedla zařízením. Dále byla velmi zajímavá exkurze Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p.o., kde německé žákyně uvítala paní ředitelka Mgr. Vachtarčíková se svými kolegy. Žáci si zde prohlédli pracoviště Mateřské a Základní školy.

V rámci odpoledního a víkendového volna jsme žákům nabídli výlet na Pustevny a výlet do Prahy. Žáci navštívili opakovaně město Ostravu, seznámili se s naším městem a prohlédli si výstavu na zámku ve Frýdku.

Druhý pobytový týden přijely dvě paní učitelky Mgr. Fenja Funke a Mgr.Wenke Schweigart, které se účastnily praxe v Jeslích spolu se svými žáky a samozřejmě měly i další program. Mimo jiné se společně plánovala i budoucí reciproční praxe českých žáků ve Wilhelmshavenu. Poděkování a vyjádření spokojenosti od obou učitelek nás velmi potěšilo.

Poslední třetí týden byl ukončen hodnocením stážistů za přítomnosti všech německých žáků, pana ředitele SZŠ Frýdek-Místek, p.o. Mgr. Jiřího Gajdy a paní ředitelky Jeslí Frýdek-Místek, p.o. Mgr. Jany Kocichové při přátelském posezení. Samozřejmě se žáci poslední týden rozloučili i se zaměstnanci v Jeslích a v jednotlivých dětských skupinkách s dětmi.

Spolupráce s německými žáky je vždy příjemným zpestřením práce pedagogů a všech zaměstnanců zúčastněných zařízení, kterým patří naše poděkování.

Na závěr děkujeme řediteli SZŠ Mgr. J. Gajdovi a paní ředitelce Jeslí př.o. FM, Mgr. J. Kocichové, bez kterých by se stáž nezrealizovala.


Poslední změna: 07.04.2023 - 09:33 Zpět