Pozdravy z třinecké praxe

Žáci třídy 3. B., kteří momentálně vykonávají praxi na oddělení chirurgie 1 Nemocnice Třinec Sosna, se zúčastnili odborné prezentace na téma: 

Péče o chronické rány a defekty

Polohování pacientů

Metody vlhkého hojení ran

Odborného sdělení se ujala sestra specialistka v péči o rány a defekty Bc. Olivová, která nás uvítala v malé zasedací místnosti na ředitelství. Ačkoliv prezentace byla více méně teoretická, přesto jsme si společně připomenuli roli sestry (žáka, žákyně) co se týče ošetřovatelské péče, která je základním prvkem v prevenci vzniku dekubitů, a to společně s prvky správného polohování pacientů. Měli jsme rovněž možnost si na vlastní kůží vyzkoušet různé novinky v péči o chronické rány a dekubity. Zaujaly nás především produkty, jejichž hlavní složkou je med. A po medu i voněly! Nahlédli jsme rovněž i do pracovní kartotéky fotografií, kde jsou dokumentovány chronické rány a dekubity, na jejichž péči se Bc. Olivová podílí.

Děkujeme!!!


Poslední změna: 20.04.2022 - 16:28 Zpět