Příroda hrou v Muzeu Beskyd

V pondělí 22.5.2023 se 1.C zúčastnila přírodovědné akce ve frýdeckém zámku při příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.

V muzeu se žáci seznámili s problematikou rašelinišť a byly jim představeny obory, kterým se zde věnují – botanika, bryologie, entomologie, mykologie a zoologie. Na jednotlivých stanovištích byla ukázána pestrost přírody kolem nás: živé i neživé mechorosty, houby, rostliny, zvířata a další přírodniny. Pro žáky bylo připraveno tvoření, vědomostní kvízy a také drobná odměna.

Mgr. Marie Šimečková


Poslední změna: 24.05.2023 - 11:35 Zpět