Program v mateřské školce CAMPANA - MONTESSORI

5. 4. 2022 navštívily žákyně 2.C mateřskou školku CAMPANA – školka Montessori s připraveným programem na téma „lidské tělo“ pro děti ve věku 3 - 6 let.

Žákyně si připravily tyto aktivity: výtvarnou – děti vyráběly plíce a kostru člověka, hudební – píseň Zdravé tělo, pohybovou – „přenos kyslíku“, řečovou – básnička „Moje tělo“.

Aktivitami, které žákyně zvolily, vyčarovaly úsměv nejen na dětských tvářích, ale i jejich Montessori průvodkyň a byly po zásluze odměněny potleskem všech zúčastněných.

Velké díky patří Mgr. Radce Kulichové za pomoc při přípravě hudebního vystoupení a Mgr. Marcele Dabrowské za spolupráci na zmíněné aktivitě.

Mgr. Petra Kwaczková


Poslední změna: 06.04.2022 - 08:32 Zpět