Projekt Erasmus+ a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem

Dne 10. 1. 2023 přijely žákyně s paní učitelkou Mgr. K. Mayer z Německa z Rotenburku na 18denní praxi do Frýdku - Místku v rámci projektu výměnné odborné praxe.

První den se žákyně seznámily a prohlédly si společně s paní učitelkou Kerstin Mayer své nové zařízení odborné praxe Jesle Frýdek-Místek, p.o.. Přátelsky je uvítalo vedení organizace. Poprvé v rámci desetileté spolupráce mají žákyně možnost pracovat v zařízení Jeslí Frýdek-Místek, p.o., což umožnilo propojení spolupráce SZŠ F-M s paní ředitelkou jeslí Mgr. Janou Kocichovou.

Poté žákyně přišly do školy, kde byly přivítány vedením Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek, p.o. Mgr. J. Gajdou a Ing. P. Carbalem a vyučujícími NJ a AJ paní Mgr. P. Huberts a Mgr. Zorou Foldýnovou.

Odpolední program se týkal prohlídky města, seznámení se s možnostmi nákupu, stravování, kultury. Za tuto aktivitu děkujeme naší žákyni Angelině Morys.

Druhý den mají naši hosté naplánovány a domluveny exkurze do Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p.o. a do Hospicu Frýdek-Místek, p.o.

V pátek zahájily děvčata exkurzí do Integrovaného centra Žirafa, p.o., kde si mohly společně s klienty zařízení vyrobit svíčku či mýdlo a odpoledne začali odbornou praxi v jeslích.

Děkujeme všem sociálním partnerům, kteří umožnili exkurze ve velmi přátelské atmosféře.

Žákyním Z Dolního Saska přejeme hezký pobyt a příjemné dny strávené na praxi a ve škole.


Poslední změna: 16.01.2023 - 17:57 Zpět