Průběh praxe děvčat z Rotenburku

Projekt Erasmus+ a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem 

Děvčata z Dolního Saska z Rotenburku zahájila praxi v pátek 13.1.2023 v zařízení  Jeslí Frýdek-Místek, p.o., jak jsme již informovali. Spolupracují s paní ředitelkou Mgr. Janou Kocichovou, naší žákyní Angelinou Morys vždy v pondělí i s našimi žákyněmi 4. ročníků, které zde mají rovněž praxi.

Děvčata realizují odbornou praxi u dětí ve třech dětských skupinách Jeslí. Dochází na praxi 4x týdně. Pod odborným vedením pečujících osob mají možnost  německá děvčata shlédnout, jak probíhá každodenní výchova a péče o děti do 3 let v takovém zařízení. Tento týden se také podílely na zábavné akci pro děti s názvem Bílý den, která byla velmi zajímavá, veselá a děti i všichni zúčastnění si ji užili.

Vzájemná spolupráce zaměstnanců Jeslí, našich žáků a německých žáků má umožnit výměnu zkušeností a dovedností a obohatit  jazykově i profesně  všechny zúčastněné.

Děti v Jeslích mají možnost získat takto ještě o trochu pestřejší program a mohou reagovat na německý jazyk jako na obohacující nový vjem. I touto přirozenou formou se děti seznamují s cizím jazykem.

Děvčata mají před sebou ještě polovinu pobytové stáže, čekají na ně nejen dny praxe a den školy, ale o víkendu i sportovně-kulturní program s paní Mgr. P. Hubert.

Školu navštěvují děvčata jednou týdně. Účastní se výuky jazyků / AJ,NJ/,dále mají možnost shlédnout výuku v předmětu pečovatelství a první pomoci.

Vyučujícím děkujeme za umožnění účasti na výuce v hodinách.

Velmi hezký zážitek měla děvčata při exkurzi ve škole a některých zařízeních sociálních služeb ve Frýdku-Místku.

Velmi zajímavá byla exkurze Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p.o., kde německé žákyně uvítala paní ředitelka Mgr. Vachtarčíková se svými kolegy a velmi mile byly uvítány i dětmi zařízení, které pro ně připravily dárečky a pohoštění.

Přátelské příjetí panem ředitelem Ing. Jursou v zařízení Hospic, p.o. všechny velmi potěšilo.

Návštěva Integrovaného centra Žirafa, p.o. byla rovněž velmi obohacující zkušenost pro naše německé hosty. V denním stacionáři v oddělení dílen paní ředitelka Mgr. Natálie Hamplová zajistila německým děvčatům nejen prohlídku zařízení, ale také si společně s klienty pod vedením paní Hornové mohly děvčata vyrobit vlastnoručně svíčku a mýdlo. Atmosféra zde byla velmi přátelská a děvčata byla nadšená. 

Jménem školy moc děkujeme.


Poslední změna: 23.01.2023 - 14:28 Zpět