Ředitelské volno 12. a 15. dubna 2024

Ředitel Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s odst. 2 § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na den 12. a 15. duben 2024 ředitelské volno ze závažných organizačních důvodů. Ředitelské volno se vztahuje na všechny žáky školy kromě maturujících žáků.

 

Odůvodnění:

Ve dnech 12. a 15. dubna 2024 se koná jednotná přijímací zkouška a zároveň písemná práce profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (12. dubna 2024) a z anglického jazyka (15. dubna 2024).

Mgr. Jiří Gajda
ředitel


Poslední změna: 10.04.2024 - 18:52 Zpět