Ředitelské volno 19. října 2023

Ředitel Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s odst. 2 § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na den 19. října 2023 ředitelské volno ze závažných technických důvodů. Ředitelské volno se vztahuje na všechny žáky školy kromě třídy 4. A (vlastivědná exkurze do Prahy), 3. A a 4. B (praxe v nemocnici).

Odůvodnění:

Na den 19. října 2023 nahlásila vodárenská společnost odstávku pitné vody z důvodu opravy vodovodního řadu (7:00 – 16:00) na adrese sídla školy.

Frýdek-Místek 11. října 2023

 

Mgr. Jiří Gajda v. r.

ředitel

Název souboru Poslední změna Velikost souboru
water-1761027_1280.jpg11.10.2023141 Kb

Poslední změna: 18.10.2023 - 21:06 Zpět