Ředitelské volno 3. května 2024

Ředitel Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s odst. 2 § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na den 3. květen 2024 ředitelské volno ze závažných organizačních důvodů. Ředitelské volno se vztahuje na všechny žáky školy kromě maturujících žáků a žáků, kteří se účastní zájezdu do východních Čech.

Odůvodnění:

Dne 3. května 2024 se konají didaktické testy společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (3. května 2024).

Frýdek-Místek 22. dubna 2024

Mgr. Jiří Gajda

ředitel


Poslední změna: 22.04.2024 - 13:13 Zpět