Úvodní informace ke canisterapeutickému kroužku

Jako každý rok i letos bych ráda uskutečnila na naší škole canisterapeutický kroužek.

Dle časových možností se jedná o pár (3 – 5) odpoledních setkání buď u nás ve škole, nebo v klubovně Podaných rukou (organizace, která s námi spolupracuje) na Malém Koloredově.

Podle zájmu pak je možno s canisterapeuty navštívit některé hodiny canisterapie, případně pomohu s přípravou případných zájemců ke zkouškám na plnohodnotné terapeuty.

Termín prvního setkání bude uveřejněn na stránkách školy a napíšu jej na nástěnku v systému bakaláři.

Pokud máte zájem, můžete se již nyní přihlásit.

Vaše dotazy ráda odpovím buď osobně v kabinetu školní metodičky a výchovné poradkyně nebo na mailu:

wykova@zdrskolafm.cz


Poslední změna: 04.09.2023 - 16:08 Zpět