Informace k maturitní zkoušce v období jaro/podzim 2023

(Stránka se bude průběžně aktualizovat tak, jak budou jednotlivé dokumenty vydávány.)

1.   Stanovení předmětů maturitní zkoušky pro období jaro/podzim 2023 (klepněte na odkaz).

2.  Infromace k maturitní zkoušce od Cermatu (klepněte na odkaz).

3. Maturitní témata jaro/podzim 2023

53-41-M/03 Praktická sestra

Český jazyk a literatura /// Seznam četby odevzdávejte prostřednictvím tohoto formuláře

Anglický jazyk

Ošetřovatelství

Somatologie

Psychologie a komunikace

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

 

75-41-M/01 Sociální činnost

Český jazyk a literatura /// Seznam četby odevzdávejte prostřednictvím tohoto formuláře.

Anglický jazyk

Sociální péče

Speciální pedagogika

Psychologie a komunikace

Pečovatelství - praktická zkouška

 

4 a). Termíny profilové části maturitní zkoušky pro období jaro 2023

Termíny profilové části maturitní zkoušky.

 

4 b). Termíny profilové části maturitní zkoušky pro období podzim 2023

Termíny profilové části matuirntí zkoušky - podzim 2023.

 

5. Vzorové záznamové archy pro zkoušku z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka (písemné práce)

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (cizí jazyk)

 

6. Podmínky maturitní zkoušky / Způsob a kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Pro třídu 4. A (obor Praktická sestra)

Pro třídu 4. B (obor Praktická sestra)

Pro třídu 4. C (obor Sociální činnost)

 

EUROPASS ke stažení (jako příloha k vysvědčení o maturitní zkoušce)

Praktická sestra (česky)

Praktická sestra (anglicky)

Sociální činnost (česky)

Sociální činnost (anglicky)