Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Informace k maturitní zkoušce v termínech jaro/podzim 2021

Změny v maturitní zkoušce:

- Písemné (slohové) práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka se  pro prvomaturanty v termínu jaro 2021 ruší.

- K maturitní zkoušce v termínu jaro budou připuštěni všichni žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

- Prodlužuje se čas na konání didaktických testů (o 10 minut u ČJL a cizích jazyků, o 15 minut u matematiky).

- Praktická zkouška se koná na pracovištích nemocnic, respektive Domova pro seniory. V případě, že to epidemická situace neumožní, koná se praktická zkouška v budově Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o. 

- Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zde).

Stručné informace k maturitním zkouškám a ukončování vzdělávání ve 4. ročníku (zestručněný původní pokyn MŠMT).


I. Termíny a nabídka předmětů

Nabídka předmětů stanovená  ředitelkou školy.

Termíny maturitní zkoušky:

a) společná část maturitní zkoušky - termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s právními předpisy a budou zveřejněny na stránkách maturita.cermat.cz. 

b) profilová část maturitní zkoušky - termíny pro jaro 2021: 

  • 10. až 14. května 2021 (praktické zkoušky - oba obory);
  • 24. až 28. května 2021 (ústní zkoušky - oba obory).

II. Maturitní témata

a) Zdravotnický asistent (obor: 53-41-M/01)

Český jazyk a literatura  (Školní seznam děl) + formulář pro odeslání školního seznamu děl

Anglický jazyk

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Ošetřovatelství - profilová část (ústní zkouška)

Somatologie (nepovinná)

Psychologie a komunikace (nepovinná)

b) Sociální činnost (obor: 75-41-M/01)

Český jazyk a literatura  (Školní seznam děl) + formulář pro odeslání školního seznamu děl

Anglický jazyk

Pečovatelství - praktická zkouška

Sociální péče - profilová část (ústní zkouška)

Speciální pedagogika - profilová část (nepovinná)

Psychologie a komunikace - profilová část (nepovinná)


III. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení praktické zkoušky oboru zdravotnický asistent.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky oboru sociální činnost.

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka (výsledné body se převedou na známky).

Převod bodového hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka na známky.

Kritéria ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky obou oborů - profilové předměty mimo český jazyk a literaturu a anglický jazyk


IV. Další informace

  • Podrobné informace k maturitní zkoušce, termíny společné části maturitní zkoušky a legislativu spojenou s maturitní zkouškou i katalogy požadavků naleznete na těchto internetových stránkách.
  • Informace k legislativě a organizaci maturitních zkoušek podá zástupce ředitelky školy.
  • Informace k jednotlivým předmětům podá vyučující daného předmětu.
  • Informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a na vyhrazených nástěnkách ve 2. patře školy.
  • Upozornění: Žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v termínu jaro/podzim 2020, konají profilovou maturitní zkoušku podle témat, která byla platná pro dané období. Naleznete je zde.

V. Podmínky konání praktické zkoušky a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách Cermatu.