Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Informace k maturitní zkoušce v termínech jaro/podzim 2021

Změny v maturitní zkoušce:

- Pozor. Změny v maturitní zkoušce pro období jaro 2021. Čtěte zde.

Stručné informace k maturitním zkouškám a ukončování vzdělávání ve 4. ročníku (zestručněný původní pokyn MŠMT).

- Informace z MŠMT.


I. Termíny a nabídka předmětů

Nabídka předmětů stanovená  ředitelkou školy.

Termíny maturitní zkoušky:

a) společná část maturitní zkoušky - termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s právními předpisy a budou zveřejněny na stránkách maturita.cermat.cz. 

b) profilová část maturitní zkoušky - termíny pro jaro 2021: 

 • 10. až 17. května 2021 (praktické zkoušky - oba obory);
 • 1. až 4. června 2021 (ústní zkoušky - obor Zdravotnický asistent), 1. až 3. června 2021 (ústní zkoušky - obor praktická sestra)
 • písemné (slohové) práce (pouze pro žáky, kteří práci musejí konat, netýká se současných ani loňských 4. ročníků) - 26. květen 2021 (český jazyk a literatura), 27. květen 2021 (anglický jazyk) - obojí od 08:30
 • didaktický test z českého jazyka a literatury: 25. května 2021 (08:00)
 • didaktický test z anglického jazyka: 24. května 2021 (13:30)
 • didaktický test z matematiky: 24. května 2021 (08:00)

II. Maturitní témata

a) Zdravotnický asistent (obor: 53-41-M/01)

Český jazyk a literatura  (Školní seznam děl) + formulář pro odeslání školního seznamu děl

Anglický jazyk

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Ošetřovatelství - profilová část (ústní zkouška)

Somatologie (nepovinná)

Psychologie a komunikace (nepovinná)

b) Sociální činnost (obor: 75-41-M/01)

Český jazyk a literatura  (Školní seznam děl) + formulář pro odeslání školního seznamu děl

Anglický jazyk

Pečovatelství - praktická zkouška

Sociální péče - profilová část (ústní zkouška)

Speciální pedagogika - profilová část (nepovinná)

Psychologie a komunikace - profilová část (nepovinná)


III. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení praktické zkoušky oboru zdravotnický asistent.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky oboru sociální činnost.

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka (výsledné body se převedou na známky).

Převod bodového hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka na známky:

Z českého jazyka a literatury (písemná práce):

30 – 26 bodů / známka 1

25 – 21 bodů / známka 2

20 – 17 bodů / známka 3

16 – 12 bodů / známka 4

11 - 0 bodů / známka 5

Z anglického jazyka (písemná práce): 

36 – 32 bodů / známka 1

31 – 27 bodů / známka 2

26 – 22 bodů / známka 3

21 – 16 bodů / známka 4

15 - 0 bodů / známka 5

Z českého jazyka a literatury (ústní zkouška):

maximální počet bodů: 28

28 – 24 bodů / známka 1

23 – 20 bodů / známka 2

19 – 16 bodů / známka 3

15 – 12 bodů / známka 4

11 - 0 bodů / známka 5

Z anglického jazyka (ústní zkouška):

maximální počet bodů: 39

39 - 34 bodů / známka 1

33 - 28 bodů / známka 2

27 - 23 bodů / známka 3

22 - 18 bodů / známka 4

17 - 0 bodů / známka 5

Kritéria ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky obou oborů - profilové předměty mimo český jazyk a literaturu a anglický jazyk


IV. Další informace

 • Podrobné informace k maturitní zkoušce, termíny společné části maturitní zkoušky a legislativu spojenou s maturitní zkouškou i katalogy požadavků naleznete na těchto internetových stránkách.
 • Informace k legislativě a organizaci maturitních zkoušek podá zástupce ředitelky školy.
 • Informace k jednotlivým předmětům podá vyučující daného předmětu.
 • Informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a na vyhrazených nástěnkách ve 2. patře školy.
 • Upozornění: Žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v termínu jaro/podzim 2020, konají profilovou maturitní zkoušku podle témat, která byla platná pro dané období. Naleznete je zde.

V. Podmínky konání praktické zkoušky a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách Cermatu.