Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Informace k maturitní zkoušce v termínech jaro/podzim 2021


I. Termíny a nabídka předmětů

Nabídka předmětů stanovená  ředitelkou školy.

Termíny maturitní zkoušky:

a) společná část maturitní zkoušky - termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s právními předpisy a budou zveřejněny na stránkách maturita.cermat.cz. 

b) profilová část maturitní zkoušky - termíny pro jaro 2021: 

  • 10. až 14. května 2021 (praktické zkoušky - oba obory);
  • 24. až 28. května 2021 (ústní zkoušky - oba obory).

II. Maturitní témata

a) Zdravotnický asistent (obor: 53-41-M/01)

Český jazyk a literatura  (Školní seznam děl) + formulář pro odeslání školního seznamu děl

Anglický jazyk

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Ošetřovatelství - profilová část (ústní zkouška)

Somatologie - profilová část (ústní zkouška)

Psychologie a komunikace - profilová část (ústní zkouška)

b) Sociální činnost (obor: 75-41-M/01)

Český jazyk a literatura  (Školní seznam děl) + formulář pro odeslání školního seznamu děl

Anglický jazyk

Pečovatelství - praktická zkouška

Sociální péče - profilová část (ústní zkouška)

Speciální pedagogika - profilová část (ústní zkouška)

Psychologie a komunikace - profilová část (ústní zkouška)


III. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení praktické zkoušky oboru zdravotnický asistent.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky oboru sociální činnost.

Kritéria ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky obou oborů - sdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s platnou legislativou.

Kritéria ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky obou oborů - profilové předměty mimo český jazyk a literaturu a anglický jazyk


IV. Další informace

  • Podrobné informace k maturitní zkoušce, termíny společné části maturitní zkoušky a legislativu spojenou s maturitní zkouškou i katalogy požadavků naleznete na těchto internetových stránkách.
  • Informace k legislativě a organizaci maturitních zkoušek podá zástupce ředitelky školy.
  • Informace k jednotlivým předmětům podá vyučující daného předmětu.
  • Informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a na vyhrazených nástěnkách ve 2. patře školy.
  • Upozornění: Žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v termínu jaro/podzim 2020, konají profilovou maturitní zkoušku podle témat, která byla platná pro dané období. Naleznete je zde.

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách Cermatu.