Školní rok 2022/2023

První Canisterapeutický kroužek školního roku 2022/2023

První Canisterapeutický kroužek školního roku 2022/2023 se uskuteční v pondělí 13.2.2023 od 14:15 do cca 15. hodin v klubovně centrály organizace Podané ruce z.s. Odchod bude ve 13:30 od školy. Kdo by se rád zúčastnil, ale má sedmou hodinu výuku, ať se ozve paní učitelce Wykové.


V pondělí 13. 2. 2023 se uskutečnil tolik očekávaný canisterapeutický kroužek. S žáky jsme byli navštívit klubovnu organizace Podaných rukou, z.s., kde nás již čekala paní ředitelka Bc. Helena Fejkusová a Lenka Žaarová se psem Harrym.

Setkání to bylo velice příjemné, informací bylo hodně a Harry a Maya (naši terapeutičtí psí parťáci) nám již tak dobrou náladu ještě zlepšovali. Kroužku se účastnilo neuvěřitelných 23 žáků a jedna milá kolegyně, kterou téma zaujalo stejně, jako naše žáky.

Dozvěděli jsme se základy této skvělé zooterapie a už nyní se těšíme na další setkání!

Lenka Wyková a Maya


Druhý Canisterapeutický kroužek školního roku 2022/2023

Krásný den, ráda bych Vás pozvala na další canisterapeutický kroužek​, který se uskuteční příští pondělí (24.4.2023) v budově naší školy po vyučování, tedy od 14:20 do cca 15:05. ​Tentokrát se už podíváme konkrétněji, co canisterapie obnáší, co znamenají pojmy AAA, AAT, AAE a AACR (prozradím pouze zkraty, co je obsahem se dozvíte na kroužku :-)  Aktivity, Terapie, Krizová intervence a Vzdělávání za pomocí zvířat) a také se budeme bavit o tom, co byste museli jako canisterapeuti psovodi absolvovat, jak se na tyto činnosti připravit, jaké jsou vhodné vlastnosti terapeuta, jaké jsou na něj kladeny požadavky apod.  

Opět přislíbily svou účast i kolegové z Podaných rukou a jejich psí parťačky/parťáci.  

Ráda Vás opět uvidím, mohou samozřejmě přijít i ostatní žáci, kteří nestihli nebo nemohli absolvovat první kroužek. Zváni jsou tedy všichni se zájmem o tuto problematiku.

Prosím o potvrzení účasti.

Těším se i s Mayou na viděnou!

Lenka Wyková


V pondělí 24. 4. 2023 se uskutečnil druhý canis kroužek, 13 žáků, 3 canisterapeutické týmy a tři psí parťačky - Dafné, Cherry a Maya. Děkuji žákům a kolegyním z Podaných rukou. Už nyní plánujeme další setkání.

Lenka Wyková


Třetí canisterapeutický kroužek školního roku 2022/2023

Chystá se v pořadí již třetí canisterapeutický kroužek. 

Kroužek proběhne za podpory canisterapeutických týmů a našich čtyřnohých parťáků, opět v klubovně organizace Podané ruce, z.s.

Kroužek je zaměřen nejen teoreticky, ale i prakticky.

Tentokrát se podíváme na canisterapeuta psovoda, jaké musí splnit požadavky, jaké by měl mít vlastnosti, co se od něj očekává i canisterapeuta psa – co a jak u psa cvičit, na co jej připravit.

 

Úterý 16. 5. 2023

14:20 – cca 15:05

Sraz před školou v 13:30 (pokud máte v tu dobu výuku, napište mi)

 

Místa konání: Klubovna centrály Podaných rukou na Malém Koloredově

Více informací: Mgr. Lenka Wyková

Kdo má chuť a náladu dozvědět se více o canisterapii, nebo jen potřebuje zlepšit náladu, je vítán!


Třetí Canis kroužek který se uskutečnil 16. 5. 2023 byl velmi komorní. Kdyby bylo jen o jednoho psíka více, tak je převaha canisterapeutu psů nad žáky.😉Náladu nám to ale nezkazilo a velmi mile jsme si povykládali, jak připravit na terapie naše potenciální psí terapeuty. Veliké díky patří kolegyním Simoně, Heleně a Hedvice z Podaných rukou a fenkám Dafne, Xani, Chery, Agnes a Mayi.

Lenka Wyková


Ohlédnutí za Sweetsen festem a FM City Festem

Za Střední zdravotnickou školu FM i za spřátelenou organizaci Podané ruce z.s. děkuji skvělým dobrovolnicím za pomoc na festivalech - Sweetsen fest a FM City Fest. Děvčata svou aktivitou, ochotou, dobrou náladou, přátelským a velice milým chováním pomohly při sbírkách na frýdecko-místeckých festivalech. 

Obrovský dík! 

A již nyní se těšíme s Mayou na  canisterapeutický kroužek v příštím školním roce!

Lenka Wyková a Maya

 

https://canis.podaneruce.eu/l/fm-city-fest-2023/