Školní rok 2023/2024

Akce Den čistého ovzduší v Místku

Dne 13.9. se třídy 1.C a 2.C zúčastnily vzdělávací akce Smokeman zasahuje!, která se konala u příležitosti akce Den čistého ovzduší 2023 na náměstí v Místku. Žáci si zábavnou formou pokusů a interaktivní metodou se ''smokemanem'' z Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava obnovili či prohloubili učivo přírodních věd. Za své správné odpovědi byli odměněni a motivováni se sami nad pokusy zamyslet PROČ to tak vlastně funguje (např. proč neshoří papírová bankovka omotaná na měděném válečku, jakou barvu má Slunce), mohli si osahat suchý led aj. Palčivý žár sluníčka se pokoušel pro posluchače zmírnit další ''smokeman'' alespoň vodní sprškou.

Ing. Štefek a Mgr. Šimečková


Žákovský ekotým opět v akci

Dne  25. 9. 2023 proběhl ekologický praktický workshop před budovou školy. Žákovský ekotým ze 3.C vzorně uklidil příchodovou cestou do školy za asistence p. školníka a koordinátorky EVVO Mgr. Marie Šimečkové. Dva kyblíky nasbíraných žaludů poslouží jako potrava zvěři v nedalekém lese.

Děkujeme za příkladnou prospěšnou aktivitu!


Spolupráce mezi SZŠ a SOŠ FM v rámci EVVO

Dne 8. prosince 2023 navštívila SOŠ FM naše školu v rámci partnerské spolupráce EVVO. Tato akce se uskutečnila na Den otevřených dveří, kde se žáci SOŠ účastnili praktického workshopu první pomoci a poté si prohlédli školu a seznámili se s náplní našich oborů.

O týden později, dne 12. prosince, se třída 3.C vydala na návštěvu SOŠ Na Hrázi. Během této exkurze byli žáci rozděleni do dvou skupin, kde první skupina se zapojila do tvorby vánočních dekorací a zúčastnila se kvízu o rostlinách. Druhá skupina měla možnost vyzkoušet si simulátor dojení krávy, což byla nejen zábavná, ale i výkonnostní aktivita, za kterou žáci dostali diplom a drobnou odměnu. Dále dostali také příležitost absolvovat jízdu traktorem pod dohledem zkušených učitelů. Celá akce byla zakončena kvízem zaměřeným na zemědělská zvířata.

Výměna zkušeností mezi školami byla oceněna jak ze strany pedagogů, tak i ze strany žáků.  Žáci se těší na další aktivity v rámci projektu EVVO, který přináší obohacující zážitky a poskytuje možnost rozvoje dovedností napříč různými oblastmi vzdělávání.


Den Země

22. dubna jsme oslavili Den země. V hodinách angličtiny jsme se dočetli o počátcích tohoto svátku a o tom, jak my sami můžeme být přírodě prospěšní. Vyráběli jsme proto semínkové koule ve tvaru naší planety Země.  Ty jsme zasadili a teď už jen budeme čekat, až nám vyrostou kytky, které budou sloužit jako potrava pro včelky a motýly a zároveň ozdobí vchod do naší školy. 


Ekotým a školní meteostanice

Od začátku května vlastní naše škola malou meteostanici, která je umístěna na vrátnici. P. Tobola, školník, vysvětlil ochotně žákovskému ekotýmu její funkce. Tato aktivita proběhla v rámci hodiny Praktikum v cizím jazyce, takže se žáci nejprve naučili slovíčka a krátké fráze k počasí v němčině a následně to aplikovali přímo v praxi u školní meteostanice. Společně jsme pak hledali vhodné umístění venkovního čipu této meteostanice, který byl následně zavěšen na jeden ze stromů ("der Baum") před budovou školy. Ukázku propojení EVVO a němčiny můžete shlédnout na instagramu naší školy.

Mgr. Marie Šimečková, koordinátorka EVVO


Školní rok 2022/2023